កម្មវិធីទិញ១ ថែម១ នៅរតនាផ្លាហ្សា


កម្មវិធីនេះ បានធ្វើឡើងនៅ បញ្ជរលក់ ផលិតផល របស់ក្រុមហ៊ុន Rohto-Mentholatum (Cambodia) Co., Ltd មានទីតាំងស្ថិតនៅផ្សាទំនើបរតនា-ផ្លាហ្សាជាន់ផ្ទាល់ដី (ទល់មុនផ្សាឡាក់គី) ។ អតិថិជនទាំងអស់នឹងរីករាយនូវការផ្តល់ជូន ពិសេស ពីការទិញ ១ ថែម១ ការសាកល្បង ផលិតផល ការពិនិត្យស្បែកមុខឥតគិតថ្លៃ ការចាប់រង្វាន់ និងមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ មករា ដល់ ២៨ កុម្ភះ ២០១៤ ។ សូមប្រញាប់រួសរាន់កុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងហួស ឱសោះ !