New V.Rohto

New V.Rohto ជាថ្នាំបន្ដក់ភ្នែកដែលមានសារធាតុផ្សំពី Vitamin B5, Acid admin, Sodium Chondroitin Sulfate ដែលជាសារធាតុដូចទឹកភ្នែកធម្មជាតិ ជួយបង្កើនសុខភាពភ្នែក និងផ្ដល់សំណើម។